Anamaria Marinca

The Girl with All the Gifts เชื้อนรกล้างซอมบี้
6.6
HD/TH

The Girl with All the Gifts เชื้อนรกล้างซอมบี้

ณ ค่ายทหารในชานเมืองอังกฤษ กลุ่มเด็กกลุ่มนั้นถูกนำมาเป็ […]
Europa Report ห้วงมรณะอุบัติการณ์สยองโลก
6.4
HD/TH

Europa Report ห้วงมรณะอุบัติการณ์สยองโลก

เรื่องราวการเดินทางสู่ดาว ยูโรป้า ของนักบินอวกาศที่เก่ง […]